Księgowość

Firma Vojtech Consulting w oparciu o zdobyte doświadczenie oferuje kompleksowe usługi księgowe dzięki czemu nasi klienci mogą skupić się rozwoju swojej działalności. W zakres usług wchodzą między innymi: 

prowadzenie ksiąg rachunkowych
prowadzenie podatkowej książki przychodów i rozchodów
prowadzenie ewidencji ryczałtowej
sporządzanie deklaracji VAT, PIT, GUS

Gwarantujemy Państwu pełną satysfakcję ze świadczonych przez nas usług oraz, że księgowość w Państwa firmie już nigdy więcej nie będzie stanowić najmniejszego problemu, a wszystkie związane z nią sprawy będą załatwione z zachowaniem najwyższej jakości usług

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt

Kadry i płace

Sprawne zarządzanie kadrami i płacami może powodować wiele problemów, a jest to jeden z głównych czynników decydujących o prawidłowym funkcjonowaniu firmy. Firma Vojtech Consulting w oparciu o zdobyte doświadczenie w branży świadczy usługi kadrowo-płacowe w pełnym zakresie tj.:

naliczanie wynagrodzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami
sporządzenie deklaracji pracowników PIT, ZUS, PFRON
tworzenie umów o pracę, cywilno-prawnych
prowadzenie akt osobowych i kontrola ważności badań lekarskich i szkoleń BHP
obsługa zajęć komorniczych

Gwarantujemy Państwu pełną satysfakcję ze świadczonych przez nas usług oraz, że kadry i płace w Państwa firmie już nigdy więcej nie będą stanowić najmniejszego problemu, a wszystkie związane z nimi sprawy będą załatwione z zachowaniem najwyższej jakości usług.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt

Oddelegowanie pracowników

W związku z rosnącym zapotrzebowaniem na pracowników w krajach zachodnich coraz więcej polskich firm decyduje się na współpracę z zagranicznymi podmiotami. Niestety duża ilość przepisów i ciągła zmiana interpretacji może przysporzyć wielu problemów. Firma Vojtech Consulting w oparciu o zdobyte doświadczenie w branży świadczy usługi w zakresie oddelegowania pracowników, które podlega specjalnym regulacjom prawnym i wymaga wielu formalności zarówno w Polsce jak i za granicą. Usługi, które świadczymy to między innymi:

sporządzanie druków A1
sporządzanie wniosków o kartę Ekuz
naliczanie wynagrodzeń pracowników oddelegowanych
współpraca z zagranicznymi firmami w zakresie podatku dochodowego od wynagrodzeń
zgłoszenie do zagranicznych urzędów pracowników (np. ZKO3, ZKO4, ZOLL)
rozliczanie w zagranicznych kasach urlopowych
prowadzenie akt osobowych

Gwarantujemy Państwu pełną satysfakcję ze świadczonych przeze nas usług oraz zapewniamy, że oddelegowanie pracowników w Państwa firmie już nigdy więcej nie będzie stanowić najmniejszego problemu, a wszystkie związane z nimi sprawy będą załatwione z zachowaniem najwyższej jakości usług.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt

Księgowość wspólnot mieszkaniowych

Zarządzanie wspólnotą wymaga wielu działań, w tym prowadzenia właściwej księgowości. Nasze biuro kieruje swoją ofertę zarówno do Zarządów wspólnot mieszkaniowych jak i Zarządców nieruchomości. Dbamy o to by nasza działalność była transparentna zarówno dla Zarządcy jak i wszystkich mieszkańców. W związku z tym mieszkańcy mają stały dostęp online do swoich naliczeń, stanów liczników i sald, a Zarządca do wszystkich lokali. W ramach naszej usługi oferujemy między innymi: 

naliczanie czynszów oraz rozliczanie mediów
księgowanie wyciągów bankowych i faktur kosztowych
przygotowanie rocznych sprawozdań
stały dostęp online do kartotek lokali

Zapewniamy Państwu rzetelną i profesjonalną obsługę księgową, która pozwoli na skuteczne zarządzanie finansami wspólnoty mieszkaniowej. Oferujemy konkurencyjne ceny oraz elastyczny system współpracy, dostosowany do indywidualnych potrzeb klienta.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt

Inne

Firma Vojtech Consulting świadczy również inne usługi wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej i nie tylko:

Rozliczenia roczne PIT dla osób nie prowadzących działalności gospodarczej
VAT REF
Wnioski o dotację z PUP na rozpoczęcie działalności
Usługi BHP (protokoły powypadkowe, szkolenia wstępne, okresowe)
Opracowanie regulaminów wynagradzania, pracy itp.