Księgowość

Firma Vojtech Consulting w oparciu o zdobyte doświadczenie oferuje kompleksowe usługi księgowe dzięki czemu nasi klienci mogą skupić się rozwoju swojej działalności. W zakres usług wchodzą między innymi: 

prowadzenie ksiąg rachunkowych
prowadzenie podatkowej książki przychodów i rozchodów
prowadzenie ewidencji ryczałtowej
sporządzanie deklaracji VAT, PIT, GUS

Gwarantujemy Państwu pełną satysfakcję ze świadczonych przez nas usług oraz, że księgowość w Państwa firmie już nigdy więcej nie będzie stanowić najmniejszego problemu, a wszystkie związane z nią sprawy będą załatwione z zachowaniem najwyższej jakości usług

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt

Kadry i płace

Sprawne zarządzanie kadrami i płacami może powodować wiele problemów, a jest to jeden z głównych czynników decydujących o prawidłowym funkcjonowaniu firmy. Firma Vojtech Consulting w oparciu o zdobyte doświadczenie w branży świadczy usługi kadrowo-płacowe w pełnym zakresie tj.:

naliczanie wynagrodzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami
sporządzenie deklaracji pracowników PIT, ZUS, PFRON
tworzenie umów o pracę, cywilno-prawnych
prowadzenie akt osobowych i kontrola ważności badań lekarskich i szkoleń BHP
obsługa zajęć komorniczych

Gwarantujemy Państwu pełną satysfakcję ze świadczonych przez nas usług oraz, że kadry i płace w Państwa firmie już nigdy więcej nie będą stanowić najmniejszego problemu, a wszystkie związane z nimi sprawy będą załatwione z zachowaniem najwyższej jakości usług.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt

Oddelegowanie pracowników

W związku z rosnącym zapotrzebowaniem na pracowników w krajach zachodnich coraz więcej polskich firm decyduje się na współpracę z zagranicznymi podmiotami. Niestety duża ilość przepisów i ciągła zmiana interpretacji może przysporzyć wielu problemów. Firma Vojtech Consulting w oparciu o zdobyte doświadczenie w branży świadczy usługi w zakresie oddelegowania pracowników, które podlega specjalnym regulacjom prawnym i wymaga wielu formalności zarówno w Polsce jak i za granicą. Usługi, które świadczymy to między innymi:

sporządzanie druków A1
sporządzanie wniosków o kartę Ekuz
naliczanie wynagrodzeń pracowników oddelegowanych
współpraca z zagranicznymi firmami w zakresie podatku dochodowego od wynagrodzeń
zgłoszenie do zagranicznych urzędów pracowników (np. ZKO3, ZKO4, ZOLL)
rozliczanie w zagranicznych kasach urlopowych
prowadzenie akt osobowych

Gwarantujemy Państwu pełną satysfakcję ze świadczonych przeze nas usług oraz zapewniamy, że oddelegowanie pracowników w Państwa firmie już nigdy więcej nie będzie stanowić najmniejszego problemu, a wszystkie związane z nimi sprawy będą załatwione z zachowaniem najwyższej jakości usług.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt

Zatrudnianie cudzoziemców

W związku z wejściem nowych przepisów w 2022 roku zatrudnianie pracowników z krajów: Armenia, Białoruś, Gruzja, Mołdawia, Rosja i Ukraina, stało się znacznie prostsze. W tej chwili wystarczy tylko zarejestrować oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi i może on wykonywać dla nas pracę w okresie 24 miesięcy. Należy jednak pamiętać, że aby pracownik mógł być u nas zatrudniony to musi przebywać w kraju legalnie. Do tego niezbędna jest wiza, pozwolenie na pobyt czasowy lub karta Polaka. Od 2018 roku również posiadacze paszportu biometrycznego mogą przebywać w Polsce przez okres 90 dni. Firma Vojtech Consulting świadczy usługi w zakresie:

sporządzanie oświadczeń i rejestracja ich w PUP
sporządzenie wniosku o pobyt czasowy i pracę wraz ze skompletowaniem załączników

Gwarantujemy Państwu pełną satysfakcję ze świadczonych przez nas usług oraz, że zatrudnianie cudzoziemców w Państwa firmie już nigdy więcej nie będzie stanowić najmniejszego problemu, a wszystkie związane z nimi sprawy będą załatwione z zachowaniem najwyższej jakości usług.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt

Inne

Firma Vojtech Consulting świadczy również inne usługi wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej i nie tylko:

Rozliczenia roczne PIT dla osób nie prowadzących działalności gospodarczej
VAT REF
Wnioski o dotację z PUP na rozpoczęcie działalności
Usługi BHP (protokoły powypadkowe, szkolenia wstępne, okresowe)
Opracowanie regulaminów wynagradzania, pracy itp.